EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

planera din ekonomi

Hushållsekonomin förändras när man har delat ekonomi med den döde. Inkomster upphör och i vissa fall upphör även försäkringar och efterlevandepensioner. Det kan vara bra att göra en budget och som pensionär ta reda på sina möjligheter att få bostadstillägg.

Ekonomin förändras

Om du har haft gemensam ekonomi med den som har dött har din ekonomiska situation förändrats efter dödsfallet. Efter en tid kan även ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner upphöra. Då kan du behöva tänka igenom hur du vill att din framtida ekonomi ska se ut.

Utbetalningstid står i beslutsbreven

Om du får ekonomisk ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner har du även fått ett brev från utbetalaren med ett beslut. I beslutet står det hur länge du får pengar och hur mycket. Om du är osäker går det alltid att kontakta utbetalaren och fråga.

Anmäl förändringar till Pensionsmyndigheten

Dina inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du som pensionär kan få i bostadstillägg. Om du redan har bostadstillägg behöver du anmäla om dina inkomster, tillgångar eller kostnader förändras.

Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Kontakta även Pensionsmyndigheten om du får efterlevandepension. Som anhörig kan du logga in på pensinsmyndigheten.se med ditt egna Bank-id för att anmäla ändringar som påverkar bostadstillägg.

Anmäl förändringar till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Ansök om bostadstillägg eller anmäl ändringar åt någon annan Länk till annan webbplats.

Räkna ut och få svar om rätt till bostadstillägg

För att ha rätt till bostadstillägg till pensionärer, behöver hela ekonomin utredas. Det är svårt att bedöma det på egen hand. Om du ringer till Pensionsmyndighetens kundservice, eller kontaktar ett servicekontor, kan du få hjälp att räkna ut vad som gäller för just dig. På pensionsmyndigheten.se kan du göra en beräkning själv, eller ta hjälp av någon som har dator.


Räkna och se om du har rätt till bostadstillägg.  Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten för att få hjälp att räkna ut Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Ha följande uppgifter till hands när du ska räkna ut bostadstillägg


  1. Den totala inkomsten före skatt, om man räknar ihop pension, tjänstepensioner och eventuell annan inkomst (se utbetalningsbesked och senaste deklaration).
  2. Tillgångar i form av pengar på banken, fonder, aktier som tillsammans eller fastigheter utöver bostaden (se kontobesked, årsbesked senaste deklaration).
  3. Boendekostnader
  4. Uppgifter om bostaden
  5. Eventuella bolån för bostadsrätt eller hus (senaste beskedet om ränta och lånsesumma).

Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten

  1. Barnpension betalas ut till och med att barnet blir 18 år. Den kan förlängas längst till 20 år, om barnet studerar på gymnasienivå.
  2. Omställningspension från Pensionsmyndigheten betalas ut under ett år om du är yngre än 66 år.
  3. Omställningspension förlängs i de flesta fall automatiskt om du har barn.

Gör en budget för din ekonomi

Om din ekonomiska situation har förändrats kan det vara bra att få råd om din framtida ekonomi.

Konsumentverket har bra information och vägledning om privatekonomi. De har även budgetkalkyler som du kan anpassa till dina utgifter och inkomster. Är det nytt eller svårt för dig kan du ta hjälp av någon som du känner.

Konsumentverket ger stöd och råd om att göra budget Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-03-20