EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

CORONA - HUR PÅVERKAS AVSKED OCH BEGRAVNING?

Spridningen av coronaviruset, covid-19, väcker frågor om hur vi kan träffa och ta avsked av anhöriga i livets slutskede och hur en begravning ska genomföras. Efterlevandeguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar informationen vid behov.

Ta avsked i coronatider

Anhöriga som på plats vill ta ett personligt avsked från en anhörig som befinner sig på ett sjukhus eller annat boende behöver få information om vilka rutiner som gäller för besök just där. Ta kontakt med verksamhetsansvarig för att ta reda på vad som gäller.

Planera begravning - ställ inte in men ställ om

Det finns en lag som säger att den som dör ska kremeras eller att kistan behöver gravsättas inom en månad. Det går att kremera först för att kunna ha en ceremoni med gravsättning av urnan senare. Begravning är en viktig del i sorgeprocessen.

Möjlighet till begravningsceremoni finns alltid och det är viktigt att så snart som möjligt ta kontakt med er församling eller en begravningsbyrå som kan ge svar på frågor och funderingar. Ställ inte in begravningen men var beredd på att ställa om och planera annorlunda, begravningsbyrån kan hjälpa er.

Svenska kyrkans information om begravningar i coronatiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begravningar och avskedsceremonier hos olika trossamfundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges auktoriserade begravningsbyråer om begravningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fonus om begravningar i coronatiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begravningsceremonins gäster begränsas

För att begränsa spridningen av coronaviruset får endast ett begränsat antal personer vistas i ett kapell eller en ceremonilokal. Regeringen begränsar till högst 20 personer exklusive personal vid en begravningsceremoni. Begränsningen gäller från och med 24 november. Det finns inga gemensamma regler för att hantera detta, ta kontakt med den avlidnes församling för att veta vad som gäller.

Tänk på att

  1. försök planera begravning snarast och med få gäster
  2. det är viktigt att ta avsked för att kunna gå vidare i sorgeprocessen
  3. begravningen behöver anpassas för att minska spridningen av coronaviruset
  4. gäster kan delta digitalt i begravningsceremoni
  5. begravningsceremoni och minnesstund behöver inte ske samma dag.

Webbsänd begravning

Flera begravningsbyråer erbjuder direktsänd filmning av begravningsceremonin. Det gör det möjligt för de, som av olika anledningar inte kan delta i den fysiska begravningsceremonin, att vara med via internet. Alla som önskar kan då följa ceremonin online, i realtid, på den avlidnas minnessida.

Ta reda på vilka möjligheter begravningsbyråerna kan erbjuda.

Gravsättning av urna och minnesstund kan planeras längre fram

Det går att kremera först för att kunna ha en ceremoni senare med gravsättning av urnan. Efter en kremation har de anhöriga ett år på sig att bestämma hur de vill genomföra gravsättning och ceremoni.

Om jordbegravning önskas går det att gravsätta kistan med enbart de allra närmaste och att sen planera för en ceremoni eller minnesstund längre fram med övrig släkt och vänner.

Krisinformation och stöd till anhöriga

Svenska myndigheter och aktörer har samlat information om nya förutsättningar som påverkar avsked och begravningsceremonier. Där kan du hitta rekommendationer till dig som anhörig och mer detaljerad information om vad som gäller med anledning av corona.

Information och stöd till anhöriga, krisinformation.selänk till annan webbplats

Av hänsyn till varandra är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte träffa andra om du har något symtom eller tillhör en riskgrupp.

Skicka blommor eller en gåva till begravningen?

Det finns en webbplats där du kan söka efter en avliden för att kunna skicka blommor eller ge en minnesgåva till begravningen om du själv inte kan delta. 

Webbplatsen familjesidan.se visar dödsannonser och information om kommande begravningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ordnar begravning själv

Om du är närstående och ska ta hand om begravningen själv behöver du ett intyg från Skatteverket som visar att den döda får kremeras och eller gravsättas.

Kontakta Skatteverket för att beställa intyget som heter Kremering/gravsättning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador och dödsfall orsakat av coronavirus

Den som fått covid-19 genom sitt arbete med vård eller behandling av sjukdomen, eller vid omhändertagande av smittförande person, kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Vid arbetsskada kan individen ha rätt till egenlivränta från Försäkringskassan. Vid dödsfall kan de efterlevande ha rätt till efterlevandelivränta eller begravningshjälp från Pensionsmyndigheten. Det gäller arbetsskador som har inträffat 1 februari 2020 eller senare.

Ersättning vid arbetsskada på försäkringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall, pensionsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.