EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

kontaktuppgifter

Har du frågor om din situation eller ett särskilt ämne ska du kontakta den organisation som ansvarar för informationen och kan hjälpa dig med ditt ärende.

KONTAKTER TILL MYNDIGHETER

 

Beställa dödsfallsintyg

Ring Skatteverkets talsvar 0771-567 567
Säg "beställa dödsfallsintyg" i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Öppet måndag-torsdag 8–18, fredag 8–16

Skicka e-post till Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om dödsfallsintyg med släktutredninglänk till annan webbplats

Fastigheter som tillhör dödsbo

Ring Lantmäteriets kundcenter 0771-63 63 63

Öppet måndag–fredag 9–16

Fler kontaktuppgifter till Lantmäterietlänk till annan webbplats

 
 

KONTAKT ORGANISATIONER

 
 
 
 

Cancerfondens cancerlinje

Ring Cancerfonden 020-59 59 59
Öppet måndag 9–16, tisdag 10–16, onsdag–fredag 9–16

Cancerfondens cancerlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Röda korsets jourhavande kompis för dig under 25 år

www.jourhavandekompis.selänk till annan webbplats


BRIS Vuxentelefon – om barn

Ring BRIS Vuxentelefon 0771-50 50 50
Öppet måndag–fredag 9–12

Bris-sorg och barn i krislänk till annan webbplats


BRIS- ring, maila eller chatta med en kurator (för barn och unga)

Ring BRIS 116 111
Öppet måndag–söndag 14–21

Bris.se kontaktuppgifter till kuratorlänk till annan webbplats


Randiga huset- stöd för barn som förlorar en nära

Ring Randiga huset 0774-40 00 05

Skicka e-post till Randiga husetlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Randiga husets verksamheterlänk till annan webbplats


SPES telefonjour när någon nära har tagit sitt liv

Ring SPES 08-34 58 73
Öppet alla dagar 19–22

Om SPES telefonjour på spes.selänk till annan webbplats

 

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

www.spes.selänk till annan webbplats


VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

www.vimil.selänk till annan webbplats


Randiga huset för familjer och barn i sorg

www.randigahuset.selänk till annan webbplats


VSFB – Vi som förlorat barn

www.vsfb.selänk till annan webbplats


FEBE – nätverk för föräldrar som förlorat barn

www.febe.netlänk till annan webbplats


RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

www.rav.selänk till annan webbplats

 

FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGAR

 

Konsumenternas försäkringsbyrå

Ring Konsumenternas försäkringsbyrå 020 – 022 58 00

Öppet måndag–fredag 9–12

Skicka e-post till Konsumenternaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om livförsäkringarlänk till annan webbplats

Om försäkringar i dödsbolänk till annan webbplats


Konsumentverkets kundservice

Ring Konsumentverkets kundservice 0771-525 525

Öppet måndag–fredag 9–17

Skicka e-post till Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Frågor om försäkringsbolag som upphört


  1. Trygg Hansa

Ring Trygg Hansa 0771-111 720

Öppet måndag–fredag 8–19, lördag–söndag 9–17


  1. SEB TryggLiv

Ring SEB TryggLiv 0771-11 11 800

Öppet måndag–fredag 8–18

Finansinspektionen

Ring Finansinspektionen 08-408 980 00

Öppet måndag–fredag 13–15

 
 

FRÅGOR RUNT FÖRETAGARE OCH BOLAG

 

Egen företagare och delägare i företag

På verksamt.se kan du läsa mer om vad som gäller den som dör är egen företagare, delägare i företag, har del i en ekonomisk förening dör.

Enskild firma vid dödsfall på verksamt.selänk till annan webbplats

Aktiebolag vid dödsfall på verksamt.selänk till annan webbplats

Handels- eller kommanditbolag vid dödsfall på verksamt.selänk till annan webbplats


Bolagsverkets kundtjänst

För frågor om exempelvis registrering av företag och styrelseändringar.

Ring Bolagsverkets kundtjänst 0771-670 670

Öppet måndag–fredag 9–15, fredag 8–17

Skicka e-post till Verksamtlänk till annan webbplats

Skicka e-post till Bolagsverketlänk till annan webbplats


Skatteverkets skatteupplysning

För frågor om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Ring Skatteverket 0771-567 567

Öppet måndag–torsdag 8–18, fredag 8–16

Skicka e-post till Skatteverketlänk till annan webbplats