EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

kontaktuppgifter

Har du frågor som handlar om din situation eller ett särskilt ämne vänder du dig direkt till dem som ansvarar för information och just ditt ärende.

 

Beställa dödsfallsintyg

Skatteverkets talsvar

Ring 0771-567 567 och säg "beställa dödsfallsintyg" i talsvaret så kommer du till rätt handläggare.

Måndag–torsdag: 8–18

Fredag: 8–16

Skicka e-post till Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om dödsfallsintyg med släktutredninglänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens kundservice

Telefon: 0771-776 776

Måndag–fredag: 8–16

Fler kontaktuppgifter till Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats

Om efterlevandepension och ersättningar när en anhörig dörlänk till annan webbplats

Fastigheter som tillhör dödsbo

Lantmäteriets kundcenter

Telefon: 0771-63 63 63

Måndag–fredag: 9–16

Fler kontaktuppgifter till Lantmäterietlänk till annan webbplats

Prata med någon

Cancerfondens cancerlinje

Telefon: 020-59 59 59
Måndag: 9–16
Tisdag: 10–16
Onsdag–fredag: 09–16

Cancerfondens cancerlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Röda korsets jourhavande kompis för dig under 25 år

www.jourhavandekompis.selänk till annan webbplats


BRIS Vuxentelefon – om barn

Telefon: 0771-50 50 50
Måndag–fredag: 9–12

Bris-sorg och barn i krislänk till annan webbplats


BRIS- ring, maila eller chatta med en kurator (för barn och unga)

Telefon: 116 111
Måndag–söndag: 14–21

Bris.se kontaktuppgifter till kuratorlänk till annan webbplats


Randiga huset- stöd för barn som förlorar en nära

Telefon kansli: 0774-40 00 05

Skicka e-post till Randiga husetlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Randiga husets verksamheterlänk till annan webbplats


SPES telefonjour när någon nära har tagit sitt liv

Telefon: 08-34 58 73
Alla dagar 19.00 – 22.00

Om SPES telefonjour på spes.selänk till annan webbplats

Frågor om försäkringar

Konsumenternas försäkringsbyrå

Telefon: 020 – 022 58 00

Måndag–fredag: 9–12

Skicka e-post till Konsumenternaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om livförsäkringarlänk till annan webbplats

Om försäkringar i dödsbolänk till annan webbplats


Konsumentverkets kundservice

Telefon: 0771-525 525

Måndag–fredag: 9–17

Skicka e-post till Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om försäkringsbolag som upphört


  1. Trygg Hansa

Telefon: 0771-111 720

Måndag–fredag: 8–19

Lördag–söndag: 9–17


  1. SEB TryggLiv

Telefon: 0771-11 11 800

Måndag–fredag: 8–18


Finansinspektionen

Telefon: 08-408 980 00

Måndag–fredag: 13–15

Egen företagare och delägare i företag

På verksamt.se kan du läsa mer om vad som gäller den som dör är egen företagare, delägare i företag, har del i en ekonomisk förening dör.

Enskild firma vid dödsfall på verksamt.selänk till annan webbplats

Aktiebolag vid dödsfall på verksamt.selänk till annan webbplats

Handels- eller kommanditbolag vid dödsfall på verksamt.selänk till annan webbplats


Bolagsverkets kundtjänst

För frågor om exempelvis registrering av företag och styrelseändringar.

Telefon: 0771-670 670

Måndag–fredag: 9–15

Fredag: 8–17

Skicka e-post till Verksamtlänk till annan webbplats

Skicka e-post till Bolagsverketlänk till annan webbplats


Skatteverkets skatteupplysning

För frågor om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.
Telefon: 0771-567 567

Måndag–fredag: 8–18

Fredag: 8–16

Skicka e-post till Skatteverketlänk till annan webbplats

 

Sjukpenning och sjukanmälan

Försäkringskassans kundcenter

Telefon: 0771-524 524

Måndag–fredag: 8–16


Fler kontaktuppgifter till Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Om sjukpenning och sjukanmälanlänk till annan webbplats

Frågor om fordon, körkort, yrkestrafik m.m

Transportstyrelsens kontaktuppgifter

Telefonnummer och e-postadresser till Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Om ägarbyte av fordonlänk till annan webbplats

Nätverk och organisationer när du har mist någon nära

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

www.spes.selänk till annan webbplats

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

www.vimil.selänk till annan webbplats

Randiga huset för familjer och barn i sorg

www.randigahuset.selänk till annan webbplats

VSFB – Vi som förlorat barn

www.vsfb.selänk till annan webbplats

FEBE – nätverk för föräldrar som förlorat barn

www.febe.netlänk till annan webbplats

​RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

www.rav.selänk till annan webbplats

Ersättningar från Försäkringskassan vid dödsfall

Försäkringskassans kundcenter

Telefon: 0771-524 524

Måndag–fredag: 8–16

Fler kontaktuppgifter till Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Om ersättningar från Försäkringskassan när någon dörlänk till annan webbplats

Brev och post

Ändra adress och eftersända post

Svensk adressändring
Telefon: 0771-97 98 99
Måndag–fredag: 8–19

Skicka e-post till Adressändringlänk till annan webbplats

www.adressandring.selänk till annan webbplats


Anmäl ny adress för dödsboet

Skicka brev till Skatteverkets lokala skattekontor

Kontaktuppgifter till Skattekontor för att ändra dödsboets adress hos Skatteverkets lokala skattekontorlänk till annan webbplats


Spärra reklam

SPAR, Statens personadressregister

Telefon: 0771-18 17 16

Måndag–torsdag: 8–19

Fredag: 8–17

Skicka e-post till SPARlänk till annan webbplats

Direktreklamspärr på statenspersonadressregister.selänk till annan webbplats