EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

sköta ett dödsbo

Efter ett dödsfall måste den som har mist sin maka, make, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, post bouppteckning, arvskifte och mycket annat. För att dela ansvaret för dödsboet behövs i vissa fall intyg eller fullmakt.

Vad är ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

På konsumenternas.se är kan du läsa mer om dödsbolänk till annan webbplats

Ta saker i din egen takt

Ett dödsfall känns olika för olika människor. Några vill göra allt praktiskt så fort som möjligt. Andra har svårt att orka med att ta hand om det praktiska. Prioritera det viktigaste först och ta gärna hjälp av andra.

Du kan använda checklistan där vi har samlat det mesta som du behöver göra i samband med dödsfall.

Till efterlevandeguidens checklista  

Finns det viktiga redan nedtecknat?

Undersök om den döda har samlat uppgifter om försäkringar, bankkonton, värdepapper och testamente i någon pärm, i bankfack, i Vita arkivet eller Livsarkivet. Undersök även om det finns ett testamente där det står om någon särskild person ska vara testamentsexekutor och förvalta dödsboet. 

Till Vita arkivetlänk till annan webbplats

Till Livsarkivetlänk till annan webbplats

Till Begravningsarkivetlänk till annan webbplats

Finns det önskemål om testamentsexekutor?

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

PRAKTISKT ATT GÖRA

Skaffa intyg för att sköta dödsboet

Den som ska ta hand om den dödas ekonomi under den första tiden behöver ha en släktutredning med dödsfallsintyg. Först då går det att exempelvis avsluta avtal och autogiron eller tala med försäkringsbolag och en boutredningsman.I

Släktutredning med dödsfallsintyg beställer du hos Skatteverket genom att ringa 0771 - 567 567.

Skaffa intyg om en utomstående ska sköta dödsboet

Om du, någon annan än du eller andra dödsbodelägare ska sköta vissa delar i dödsboet, kan begravningsbyrån skriva ett vårdnadsintyg som intygar vem som har rätt att sköta det praktiska med dödsboet. Dödsbodelägare kan även skriva en fullmakt.

 

Fullmakt till en representant för dödsboet

Det kan vara praktiskt att en person sköter dödsboet. Det kan till exempel vara änkan, änklingen eller barn som är en delägare i dödsboet. Det kan även vara en sambo eller utomstående boutredningsman,  eller någon annan representant. Den som sköter dödsboet behöver en skriftlig fullmakt från alla delägare i dödsboet.

Du kan ladda ner och skriva ut Efterlevandeguidens PDF-mall för skriftlig fullmakt för dödsbon.

Fullmakt från enskild fullmaktsgivarePDF

Att eftersända dödsboets post

Ungefär en vecka efter dödsfallet, skickar Skatteverket ut en fråga om dödsboet vill anmäla en ny adress. Skatteverket aviserar inte den nya adressen till andra.

Om du vill att all post ska skickas till en ny adress behöver du även kontakta Svensk adressändring.

Läs mer om adressändring

Kontaktuppgifter till Svensk Adressändring

På Skatteverket.se kan du läsa mer om ny adress för dödsboetlänk till annan webbplats

Du behöver kontakta banken för sköta dödsboets ekonomi

Vid dödsfall behöver du få tillgång till konton för att:

  1. betala räkningar, begravning och bouppteckning
  2. säga upp autogirobetalningar
  3. skaffa uppgifter till bouppteckningen om dödsboets tillgångar och skulder.

Den som har kontakt med banken måste ha en släktutredning med dödsfallsintyg. Om det är flera dödsbodelägare behövs i vissa fall även en fullmakt. Banker har fullmakter att ladda ner från webbplatsen och skriva ut.

På konsumenternas.se kan du läsa om kontakt med banken vid dödsfalllänk till annan webbplats

Bankens tjänster blir spärrade automatiskt

Banken får automatiskt reda på att en person har dött. En del av de tjänster som den döda hade avslutar banken då automatiskt. Vilka tjänster som blir spärrade kan variera mellan olika banker.

På konsumenternas.se kan du läsa om kontakt med banken vid dödsfalllänk till annan webbplats

Betala begravning och bouppteckning först- därefter hushållsräkningarna

I första hand ska dödsboet betala räkningarna för begravningen och bouppteckningen. Alla räkningar som rör ett gemensamt hushåll ska betalas . Hyra, el, telefon och begravningskostnader brukar kunna betalas från den dödas konton. 

Dödsboets skulder

Du har inget personligt ansvar för den dödas skulder. Om dödsboet inte kan betala så skrivs skulderna ibland av. Dödsboet ska i första hand betala begravningen och bouppteckningen. En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång. Kontakta i stället de företag, som har skickat räkningar och informera dem om dödsfallet.

På konsumenternas.se finns information om när dödsboets pengar inte räcker tilllänk till annan webbplats

Detta gäller om Kronofogden skulle skicka brevlänk till annan webbplats

Du kan anlita en boutredningsman

Du kan ta hand om dödsboet själv. Men om dödsboet är omfattande, har många tillgångar och skulder eller att det finns många delägare i dödsboet, kan det kännas svårt. Särskilt om delägarna i dödsboet inte kommer överens. I sådana fall kan dödsboet anlita en boutredningsman.

På konsumenternas.se kan du läsa om boutredningsmanlänk till annan webbplats

Om ni inte kommer överens

Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur dödsboet ska skötas eller arvet fördelas kan tingsrätten, utse en utomstående till boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. På domstol.se kan du läsa mer om hur man ansöker om hjälp av en utomstående person.

Om boutredningsman på domstol.selänk till annan webbplats

Om skiftesman på domstol.selänk till annan webbplats

Om bodelningsförrättare på domstol.selänk till annan webbplats

Ändra dödsboets adress


  1. kontakta Svenska adressändrings kundtjänst för att få dödsboets post eftersänd till en särskild adress, exempelvis till en dödsbodelägare eller boutredningsman
  2. om dödsboets post går till äldreboende behöver du anmäl ny adress för dödsboet till Skatteverket. Fråga personalen på äldreboendet om de kan skicka post vidare till en annan adress, annars behöver du själv meddela dem som brukar skicka post till den avlidne
  3. Skatteverket skickar ut en fråga om dödsboet vill anmäla en ny adress som Skatteverket ska använda
  4. Om du ändrar adressen hos Skatteverket aviseras inte den nya adressen till andra
  5. om du som har hand om dödsboet flyttar efter dödsfallet, ska du göra en flyttanmälan hos Svensk adressändring. När Svensk adressändring lägger till den avlidnas personuppgifter följer även dödsboets post med eftersändningen
  6. om du flyttar behöver du också kontakta Skatteverket för att meddela dödsboets nya adress

Kontaktuppgifter till Svensk Adressändring

När bouppteckningen är klar

När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket kan du ändra uppgifter om ägare till bostad, fastigheter och bil samt flytta lån och avsluta bankkonton.

Mer om vem som kan ärva

Mer om arvskifte och dela upp arv

Avsluta eller flytta över abonnemang

Du behöver bestämma om prenumerationer som stod på den döda ska sägas upp eller föras över på någon annan. Det gäller även avtal, till exempel el, sophämtning, tv, telefon hemförsäkring. Se även över medlemskap och prenumerationer.

Erfarenheter

Per-Gunnar 54 år
Mitt råd är att ta all hjälp man kan få med det praktiska. Vi fördelade de praktiska sakerna mellan syskonen och vännerna.

Gunnel 70 år
Jag trodde att bara begravningen är över så blir det lugnt och jag får vila ut, men det var ju då allt började.