EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Tillgänglighet

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur efterlevandeguiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket står bakom webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av den inte är helt tillgängliga. Rapportera gärna brister till oss.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från efterlevandeguiden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, kan du meddela oss.

Skicka dina synpunkter om tillgänglighet

 

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi gör kontinuerligt självskattning med interna testningar av efterlevandeguiden.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

 

Rapportera brister till oss

Vi arbetar löpande med att göra webbplatsen bättre. På den här sidan listar vi de tillgänglighetsproblem och brister som vi känner till.

Meddela gärna oss om du hittar fler problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det underlättar för oss i vårt arbete framåt att rätta brister och tillgänglighetsanpassa.

Kontakta oss via formulär

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Du som använder efterlevandeguiden.se är viktig för oss. När vi utvecklar och anpassar webbplatsen strävar vi efter att utgå från dina behov och de synpunkter vi får. Vid prioriteringar åtgärdar vi först de brister som kan påverka många användare.

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. På den här sidan beskriver vi otillgänliga delar och de problem som finns.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • Dokumenten på webbplatsen är inte helt tillgänglighetsanpassade. Det kan medföra problem för dig som läser dokumenten med hjälp av skärmläsare, till exempel att läsordningen inte är meningsfull.
    Åtgärd: ska åtgärdas under hösten 2020 genom att publicera nya versioner av dokumenten som uppfyller tillgänglighetskraven i lagen.
  • Felhantering i formuläret sker i flera steg, vi ger inte en samlad information om vad du behöver göra när det saknas uppgifter i flera fält. Det kan innebär problem för dig som använder webbplatsen med skärmläsare.
    Åtgärd: kommer åtgärdas när formuläret uppdateras till en ny version. Du får då ett felmeddelande.
  • Bakgrundsbilder för vissa artikelsidor fungerar inte bra i vissa skärmar då texten flyter ut över bilden.
    Åtgärd: kommer åtgärdas löpande.
 
Senast uppdaterad: 2020-10-21