EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

transport vid dödsfall

En person som har dött behöver transporteras flera gånger. Vissa transporter är kostnadsfria, det vill säga ingår i begravningsavgiften som vi betalar via skatten. Andra transporter betalas av kommun, region eller dödsboet. Om det är långa avstånd kan det kosta flera tusen kronor.

Dödsfall och begravning i Sverige

Det finns inga gemensamma regler i Sverige för vem som betalar olika transporter utan det varierar från kommun till kommun. Hur mycket det kostar beror bland annat på om begravning och gravsättning ska ske på den ort där den avlidne bodde (var folkbokförd) eller om det ska ske på annan plats i landet. Vänd dig till en begravningsbyrå för att få svar på vad som gäller för er situation.

Transporter som betalas genom begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunalskatt för sin inkomst, betalar automatiskt en begravningsavgift varje år.

Exempel på transporter som betalas genom begravningsavgiften inom respektive begravningshuvudmans ansvarsområde:

  • kista eller urna från bisättningslokal till ceremonilokal
  • kista från ceremonilokal till krematorium
  • kista eller urna från ceremonilokal till begravningsplats
  • urna från krematorium till gravsättning
  • bärare om det inte sker i samband med ceremonin.

I begravningsavgiften ingår mer än transporter, till exempel gravplats.
Vad ingår i begravningsavgiften, svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Dödsboet behöver betala vissa transporter

Exempel på transporter som inte betalas genom begravningsavgiften, som dödsboet behöver betala:

  • kista från sjukhus, sjukhem, bostad till bårhus, bisättning eller ceremonilokal
  • kista från bisättning till ceremonilokal utanför folkbokföringsorten
  • bärare vid kistbegravning (gravsättning som en del i begravningsceremonin). Om den döde var medlem i Svenska Kyrkan ingår bärare i medlemsavgiften.
  • kista och urna för gravsättning utanför folkbokföringsorten.

Saknas det pengar i dödsboet behöver ni kontakta kommunen på den orten där den döde var folkbokförd. Kommunen gör en bedömning av hur mycket pengar dödsboet kan få hjälp med.

Dödsfall i ett annat land och begravning i Sverige

Om någon dör utomlands och ska begravas i Sverige behöver du ta reda på om det finns någon reseförsäkring eller hemförsäkring som täcker kostnaden, annars är det dödsboet som ska betala kostnaden för transport av kista eller urna.

Det kostar oftast mycket att flyga eller på annat sätt transportera en kista eller urna. Kostnaden varierar beroende på var i världen dödsfallet skett.

Dödsfall i Sverige och begravning i ett annat land

Om någon dör i Sverige och ska begravas i ett annat land, behöver du ta reda på om det finns någon reseförsäkring eller hemförsäkring som täcker kostnaden, annars är det dödsboet som måste betala kostnaden för transport av kista eller urna.

Är det en kista som ska föras utomlands behöver den som utför transporten beställa ett intyg som heter Passersedel för lik från Skatteverket. Kostnaden för transport kan bli väldigt stor beroende på var i världen begravning ska ske.

Senast uppdaterad: 2021-05-12