EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

En ÖversiktFöljande år

Året efter dödsfallet behöver du lämna in en deklaration för dödsboet. Ditt liv har förändrats och du behöver planera din ekonomi. Sorgen har blivit en del av livet och stöd från andra med samma erfarenheter kan vara till hjälp.

Hur länge får du ekonomiskt stöd?

Om du får ekonomisk ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner har du även fått ett brev från utbetalaren med ett beslut. I beslutet står det hur länge du får pengar och hur mycket. Om du är osäker går det alltid att kontakta utbetalaren.

Mer om utbetalningstid för efterlevandepension

Sköta en grav

Om du inte kan ta hand om graven själv kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen i den kommun där graven finns. Där kan du köpa olika tjänster, till exempel skötsel av graven, gravstenen, gräset runt omkring och dekorationerna.

Gravskötsel inom Stockholms kommunlänk till annan webbplats

Gravskötsel i Malmölänk till annan webbplats

Gravskötsel i Göteborglänk till annan webbplats

Gör en budget för din ekonomi

Om du har delat ekonomi med den som har dött kan din ekonomi förändras. Konsumentverket har bra information och vägledning om privatekonomi. De har även budgetkalkyler som du kan anpassa till dina utgifter och inkomster. Är det nytt eller svårt för dig kan du ta hjälp av någon som du känner.

Konsumentverket ger stöd och råd om att göra budgetlänk till annan webbplats

Erfarenheter

Irene 79 år
Egentligen tycker jag inte att det var så krångligt. Det var nästan som en vanlig deklaration.

Ada 85 år
Jag måste nog flytta för det blir svårt att klara mig själv.