EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Vem ärver?

När bouppteckningen är klar och dödsboets räkningar är betalda är det dags att dela upp arvet. Är ni överens om vem som ska ärva vad, så dokumenterar ni det i en handling som undertecknas av dem som ärver.

Delägare i dödsboet ärver

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

På skatteverket.se kan du läsa mer om arv och arvskiftelänk till annan webbplats

Dödsboet betalar skulderna först

Kostnaderna för begravningen, transport av kroppen och för räkningar som den döda stod för enskilt ska dödsboet betala innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar.

Dokumentera i en arvskifteshandling

Fördelningen av arv kallas arvskifte och det ska dokumenteras i en arvskifteshandling. Det är ett dokument som visar att ni är överens om vem som ska ärva vad. Alla som ärver ska skriva under arvskifteshandlingen som nu är ett avtal. Behåll arvskifteshandlingen. Den behöver inte skickas någonstans. Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket.

På konsumenternas.se finns mer information om arvskiftelänk till annan webbplats

Om arv på skatteverket.selänk till annan webbplats

Göra en bodelning för gemensamma tillgångar

Om och du den döda hade gemensamma tillgångar och om det finns flera som kan ärva, ska du göra en bodelning. Det gör du efter att bouppteckningen har registrerats och när dödsboets skulder och kostnader är betalda.

På Skatteverket.se kan du läsa mer om hur du gör en bodelninglänk till annan webbplats

Om ni inte kommer överens

Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur dödsboet ska skötas eller arvet fördelas kan tingsrätten, utse en utomstående till boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. På domstol.se kan du läsa mer om hur man ansöker om hjälp av en utomstående person.

Om boutredningsman på domstol.selänk till annan webbplats

Om skiftesman på domstol.selänk till annan webbplats

Om bodelningsförrättare på domstol.selänk till annan webbplats

 

Makar och barn ärver i första hand

  • Om ni var gifta och inte har några barn är det i första hand du som ärver.
  • Om ni var gifta och har barn är det du som ärver före barnen – barnen brukar i de flesta fall få vänta på sitt arv till dess att den andra föräldern dör.
  • Om den som har dött har barn som du inte är förälder till, så har de vanligtvis rätt att ta ut sitt arv redan nu – om det inte finns ett testamente som säger något annat. Dessa barn kallas särkullbarn.

Ogifta och sambor med eller utan barn

  1. Om ni inte var gifta är det i första hand barnen till den döda som ärver.
  2. Om sambor ska få ärva varandra måste det finnas ett testamente.
  3. Om den döda har barn som du inte är förälder till, så har de vanligtvis rätt att få ut sitt arv redan nu – om det inte finns ett testamente som säger något annat.

Erfarenheter

Carina 52 år
Undra hur jag ska klara av allt framöver, min man skötte ju allt det praktiska med huset och ekonomin.

Thomas 56 år
Jag hade behov av psykiskt och praktiskt stöd med det fanns ingenting att få.