EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Arvskifte – Dela upp arv

Efter bouppteckningen är registrerad och klar måste tillgångarna i dödsboet flyttas över till arvingar. Det innebär att göra ägarbyte, ändra avtal och lösa bolån.

Byta ägare till fastigheter och egendomar

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

Ändra ägare, lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

Lösa ut eller flytta bolån

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Överta en hyresrätt och ändra kontrakt

Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

Fullmakt till en representant för dödsboet

Dödsboet företräds av alla dödsbodelägare gemensamt tills det är upplöst. Om en dödsbodelägare ska företrädas av en annan person behöves en skriftlig fullmakt.


Arvskifteshandling om fler ska ärva

Om det finns flera arvingar ska du dokumentera vem som ska ärva vad, i en så kallad arvskifteshandling. Du kan skriva arvskifteshandlingen på egen hand eller anlita en annan person eller jurist. Alla som ärver ska skriva under dokumentet som nu är ett avtal. Avtalet visar att ni är överens. Behåll arvskifteshandlingen. Den ska inte skickas någonstans.

Banken för över pengar till dem som ärver

När bouppteckningen och den eventuella bodelningen är klar, så ska den dödas bank flytta över pengar till den eller de som ska ärva. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. När du kontaktar banken behöver du ha arvskifteshandlingen som visar vem som ska ha pengar.

Kom ihåg att ta med fullmakter i original, arvskifteshandlingen, samt bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket till mötet på bankkontoret.

Innehåll i en arvskifteshandling

  1. Vad som finns att ärva, efter det att alla skulder är betalda.
  2. Dödsbodelägare
  3. Vilka som ska ärva
  4. Om det finns eventuella äktenskapsförord eller testamenten

Ta med dokument till banken

  1. Du behöver bouppteckningen som är registreras hos Skatteverket
  2. Om det finns ett testamente behöver du ta med det
  3. Du behöver arvskifteshandling som alla delägare i dödsboet har skrivit under
  4. En representant för dödsboet behöver en fullmakt från dödsbodelägarna

Anmäla ny ägare till bil, båt och andra fordon

Om du ärver eller säljer ett fordon från ett dödsbo, behöver du anmäla ägarbyte hos Transportstyrelsen. Anmälan ska undertecknas av antingen en delägare i dödsboet, en boutredningsman eller en annan representant från dödsboet.

Ägarbyte, transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Lämna in vapen som finns i dödsboet

Om den döda har ägt vapen så skickar polisen information om vad och hur du ska göra med dem. Om du vill behålla vapnen behöver du ansöka om att byta ägare hos polisen.

Dödsbo och märkning | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta banken, avsluta konton och fördela pengarna

Du som dödsbodelägare kan kontakta banken för att avsluta konton. Fördela pengarna och flytta över dem till de som ska ärva. Du behöver ta med dig bouppteckningen och arvsskifteshandlingen för att visa att du har rätt att företräda dödsboet.

Erfarenheter

Kajsa 64 år
Man behöver inte jäkta med att sälja föräldrahemmet och rensa upp i alla förråd. Man varken kan eller ska städa bort ett liv på en dag. Det kan få ta tid.

Johan 46 år
Det är långt till Umeå så jag anlitade ett företag för städning, flytt och bouppteckning.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2022-09-30