EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

om sorg

Det är svårt att i förväg föreställa sig hur det är när någon nära dör men när det händer så sörjer och uttrycker människor sin sorg på olika sätt. Du kan kontakta stödgrupper och vården för att få stöd och hjälp.

Sorgen är en naturlig reaktion

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på att man har förlorat en person som står nära. Att bearbeta sin sorg är så mycket mer än att känna sig ledsen. En del av sorgen kan finnas kvar hela livet, men den förändras och gör med tiden inte lika ont. Sorgearbete är en process som är olika för alla.

Barn behöver förstå – precis som vuxna

När man har förlorat någon som man tycker om gör det ont. Det gäller både barn och vuxna, men barns sätt att uppfatta döden kan skilja sig från vuxnas, och barnen kan visa andra reaktioner. Kanske vill man skydda barnen genom att inte prata om det svåra men alla barn, även de små, behöver förstå det sammanhang de lever i.

När någon i familjen dör, 1177.se Länk till annan webbplats.

Sorg och kris hos barn, BRIS Länk till annan webbplats.

Hur familj och närstående kan hjälpa barn i sorg, randigahuset.se Länk till annan webbplats.

Prata med barn om cancer, cancerfonden.se Länk till annan webbplats.

Du är inte ensam i sorgen

Stöd från närstående och vänner är mycket värdefullt. Det bästa och mest långsiktiga stödet kommer många gånger från de som varit med om något liknande och vet vad det innebär. Det finns flera föreningar, religiösa samfund och nätverk för efterlevande där du kan få hjälp i ett akut skede. En del går att nå dygnet runt, via telefon eller sociala medier.

Länkar till nätverk och organisationer som arbetar med stöd till efterlevande

Erfarenheter

Erik 64 år
Jag blev lämnad helt ensam och orkeslös med alla frågor. Jag hade behövt någon form av stöd och lots.

Eivor 88 år
Efter bortgången levde jag i en bubbla. Inget betydde något.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2021-01-25