EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

kontaktuppgifter

Har du frågor om din situation eller ett ämne ska du kontakta den organisation som ansvarar för informationen och som kan hjälpa dig med ditt ärende.

KONTAKT TILL MYNDIGHETER

 

Beställa dödsfallsintyg

Ett dödsfallsintyg med släktutredning behövs ofta i samband med bouppteckning. Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget.

Om dödsfallsintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastigheter som tillhör dödsbo

Om ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet måste dödsboet först ansöka om och beviljas lagfart.

Ansökan om lagfart vid dödsbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sjukpenning och sjukanmälan

Du kan få ersättning om du är sjuk och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdomen.

Om sjukpenning och sjukanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägarbyte av fordon från dödsbo

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan om ägarbyte ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade).

Om ägarbyte av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättningar från Försäkringskassan upphör

Om du har en anhörig som gått bort och han eller hon har fått ersättningar från Försäkringskassan kommer dessa i de flesta fall att upphöra automatiskt.

Om ersättningar från Försäkringskassan när någon dör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd.

Om efterlevandepension och ersättningar när en anhörig dör Länk till annan webbplats.

Kontakta Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

POST OCH KONTON I SOCIALA MEDIER

 

Eftersända post för dödsbo

Tjänsten du ska använda när det gäller ett dödsbo heter Särskild postadress. Beställ genom att kontakta Adressändrings kundtjänst.

Kontakta Adressändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anmäl ny adress för dödsbo

Om ett dödsbo ska ha en annan adress än den som var aktuell vid dödsfallet ska den nya adressen anmälas till Skatteverket.

Så här anmäler du ny adress för dödsbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Spärra reklam

För att få en spärr i SPAR mot direktadresserad reklam, mejla direkt till spar@skatteverket.se. Ange personens namn och personnummer i mejlet.

Om reklamspärr i SPAR mot direktadresserad reklam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta SPAR (Statens personadressregister) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 
 

KONTAKT TILL ORGANISATIONER

 
 
 
 

Cancerfonden

Cancerlinjen är bemannad av vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Här får du råd och stöd.

Samtalsstöd från Cancerlinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Cancerfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Röda korsets jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år.

Kontakta Jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


BRIS vuxentelefon om barn

Stöd och råd för vuxna om barn.

Om att stötta barn i sorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta BRIS vuxentelefon om barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


BRIS för barn och unga

Stöd och råd för dig som är under 18 år. Du kan ringa, mejla eller chatta med en Briskurator.

Vad är sorg? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Randiga huset

Randiga huset hjälper familjer och närstående att stötta barn som förlorat en närstående.

Så här hjälper du barnet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Randiga huset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

SPES ger stöd och hjälp när någon nära har tagit sitt liv.

Stöd för efterlevande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta SPES stödlinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

www.vimil.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


VSFB – Vi som förlorat barn

www.vsfb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FEBE – nätverk för föräldrar som förlorat barn

www.febe.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

www.rav.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

FRÅGOR RUNT FÖRETAGARE OCH BOLAG

 

Egen företagare och delägare i företag

verksamt.se kan du läsa mer om vad som gäller om den som dör är egen företagare, delägare i företag eller har del i en ekonomisk förening

Enskild firma vid dödsfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiebolag vid dödsfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handels- eller kommanditbolag vid dödsfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Verksamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bolagsverket

För frågor om exempelvis registrering av företag och styrelseändringar.

Kontakta Bolagsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Skatteverkets skatteupplysning

För frågor om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 
Senast uppdaterad: 2022-11-09