EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

leva med sorgen

Sorgen förändras med tiden och blir en del av livet. I sorgen söker man efter andra sätt att leva med de erfarenheter man har fått. Det finns stöd och vägledning att få via vårdguiden 1177, nätverk och organisationer.

Sorgen är en del av livet och en naturlig reaktion

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på att man har förlorat en person som står nära. Att bearbeta sin sorg är så mycket mer än att känna sig ledsen. Efter en tid ser vardagen annorlunda ut.

Att leva med sorgen

Livet blir annorlunda när man har förlorat en nära anhörig samtidigt som vardagen fortsätter. I sorgen söker man efter andra sätt att leva med de erfarenheter man har fått. Sorgen förändras med tiden och blir en del av livet. Det är en process som är väldigt olika för olika människor.

Om sorg och sorgearbete, 1177.se Länk till annan webbplats.

Du är inte ensam

Stöd från närstående och vänner är mycket värdefullt. Men många gånger kommer det bästa och mest långsiktiga stödet från andra som vet vad det innebär att bli kvar när en person har dött. Det finns flera föreningar och nätverk för efterlevande där du kan få hjälp.

Det finns hjälp och stöd i din sorg

  • Nätverket VIMIL, Vi som mist någon mitt i livet
  • När någon i familjen dör- 1177 Vårdguiden
  • Om sorg och kris hos barn- BRIS
  • Randiga huset - Hjälp till barn som förlorar någon nära

Läsa om sorg

Du kan köpa eller låna böcker på biblioteket som handlar om att sörja och hur det har varit för andra personer som har förlorat någon nära.

Senast uppdaterad: 2020-09-14