EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Ekonomisk ersättning

En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Du kan få efterlevandepension och ekonomisk ersättning från privata försäkringar, via arbetsgivare om du är förmånstagare.

Om du har rätt till ekonomisk ersättning

Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör. Myndigheter, kommuner, försäkringsbolag får reda på dödsfallet automatiskt. Om du har rätt till efterlevandepension, ekonomisk ersättning, eller om din nuvarande pension kommer att påverkas på något sätt får du ett brev. I brevet får du veta hur mycket pengar du kommer att få per månad, och hur länge de kan betalas ut. I vissa fall behöver du själv ta kontakt.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om olika försäkringarlänk till annan webbplats

Efterlevandepensioner

  1. allmän pension som Pensionsmyndigheten betalar ut
  2. tjänstepension som betalas ut av tjänstepensionsbolag som den dödas arbetsgivare har avtal med
  3. privat pensionssparande, som till exempel försäkringsbolag och banker betalar ut
  4. efterlevandepension från andra länder

Du kan ha rätt till ersättning

  1. om den döda hade efterlevandeskydd för sina pensioner
  2. Om den döde hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare kan du ha rätt till efterlevandepension från tjänstepensionsbolag.
  3. Om den döda har haft en privat pensionsförsäkring har du som förmånstagare rätt till ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget.
  4. Om den döda har bott eller arbetat i andra länder kan det finnas möjlighet att få efterlevandepension därifrån.
  5. Om ett dödsfall inträffat på grund av en arbetsskada kan den efterlevande få livränta och dödsboet få begravningshjälp från Pensionsmyndigheten.

Efterlevandepension från andra länder

Om den döda har bott eller arbetat i andra länder kan det finnas möjlighet att få efterlevandepension därifrån. Du kan få veta vad som gäller för dig om du kontaktar Pensionsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten


Livförsäkringar och förmånstagare

En livförsäkring utan en specifik förmånstagare betalas ut till dödsboet. Pengarna delas sedan upp om det finns flera arvingar.

På konsumenternas.se kan du läsa mer om livförsäkringarlänk till annan webbplats

Avsluta eller flytta över abonnemang

Du behöver bestämma om prenumerationer som stod på den döda ska sägas upp eller föras över på någon annan. Det gäller även avtal, till exempel el, sophämtning, tv, telefon och hemförsäkring. Se även över medlemskap och prenumerationer.

Erfarenheter

Siv 67 år
Jag klarade mig för jag hade pengar från min olycka och arv, men det var ju bara tur.

Elenor 46 år
Vi behövde inte ringa försäkringsbolaget och fråga om det fanns någon livförsäkring efter Per. De skickade ett brev till redan veckan efter.