EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Ta ledigt om du behöver

För att orka allt när någon nära anhörig dör kan du behöva ta ledigt från arbetet en tid. I vissa fall är det möjligt utan avdrag på lönen. Kontakta din arbetsgivare om vad som gäller för dig.

Ledighet när någon nära anhörig dör

Vissa arbetsgivare kan bevilja en kortare ledighet utan att göra avdrag på lönen. Arbetsgivare kan ha kollektivavtal där den anställda har rätt till ledighet. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal. Det finns även arbetsgivare utan kollektivavtal, som i vissa fall kan ge ledigt, eftersom det anses som en god sed inom arbetslivet.

Ledighet utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal behöver du och arbetsgivaren komma överens om hur länge du kan vara ledig. Det är möjligt att arbetsgivaren har någon form av policy som säger vad som gäller för de anställda.

När du behöver vara ledig en längre tid

Om du behöver vara ledig en längre tid kan du ta semester eller kompledigt. Du kan också bli sjukskriven och få sjuklön eller sjukpenning om det finns skäl för det.

Sjukpenning för anställda, forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Rätt till 10 dagar med kollektivavtal

Vissa arbetsgivare har kollektivavtal där du har rätt att ta ledigt med lön i högst tio dagar när någon nära anhörig har dött. Det är inte samma regler i alla kollektivavtal.

Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

 

Ledighet gäller vanligtvis

  1. i samband med dödsfallet
  2. vid begravning eller gravsättning
  3. i vissa fall även vid bouppteckning

Nära anhöriga

Som nära anhörig räknas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och svärföräldrar.

Erfarenheter

Eva 55 år
Det tar enormt mycket tid! Även sådant som jag inte trodde att jag skulle behöva lägga tid och energi på.

Lukas 35 år
Många dagar fastnar jag i mina tankar och orkar inte ta tag i något. Jag vill inte bli sjukskriven för sorg är ingen sjukdom.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2020-12-10