EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

planera din ekonomi

Hushållsekonomin förändras när den dödes inkomster upphör.  I vissa fall upphör även försäkringar och efterlevandepensioner. Det kan vara bra att göra en budget.

Ekonomin förändras

Om du har haft gemensam ekonomi med den som har dött har din ekonomiska situation förändrats efter dödsfallet. Efter en tid kan även ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner upphöra. Då kan du behöva tänka igenom hur du vill att din framtida ekonomi ska se ut.

Utbetalningstid står i beslutsbreven

Om du får ekonomisk ersättning från försäkringar och efterlevandepensioner har du även fått ett brev från utbetalaren med ett beslut. I beslutet står det hur länge du får pengar och hur mycket. Om du är osäker går det alltid att kontakta utbetalaren och fråga.

Har du rätt att få bostadstillägg?

Pensionärer över 65 år som har en låg pension, kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Hyra, boendekostnader, eventuella bolån, besparingar och andra tillgångar avgör i så fall hur mycket. Det högsta beloppet är 6 540 kr per månad.

Kontakta Pensionsmyndigheten för att ta reda på dina möjligheter eller ta hjälp och gör en egen beräkning på Pensionsmyndigheten.se. Se till att ha uppgifter om din ekonomi och ditt boende till hands.

På pensionsmyndigheten.se kan du se om du har rätt till bostadstillägglänk till annan webbplats

Frågor och svar om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.selänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten om du vill ringa och fråga hur mycket du kan få i bostadstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten

  1. barnpension betalas ut till och med att barnet blir 18 år. Den kan förlängas längst till 20 år, om barnet studerar på gymnasienivå
  2. omställningspension från Pensionsmyndigheten betalas ut under ett år om du är yngre än 65 år.
  3. omställningspension från Pensionsmyndigheten förlängs i de flesta fall automatiskt om du har barn

Anmäl förändringar till Pensionsmyndigheten

Dina inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du som pensionär kan få i bostadstillägg. Om du redan har bostadstillägg behöver du anmäla om dina inkomster, tillgångar eller kostnader förändras.

Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Kontakta även Pensionsmyndigheten om du får efterlevandepension.

Anmäl förändringar till Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats 

Gör en budget för din ekonomi

Om din ekonomiska situation har förändrats kan det vara bra att få råd om din framtida ekonomi.

Konsumentverket har bra information och vägledning om privatekonomi. De har även budgetkalkyler som du kan anpassa till dina utgifter och inkomster. Är det nytt eller svårt för dig kan du ta hjälp av någon som du känner.

Konsumentverket ger stöd och råd om att göra budgetlänk till annan webbplats