EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

Bouppteckning

När någon har dött ska ni som ärver göra en bouppteckning som är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder. Du behöver skicka in bouppteckningen senast fyra månader efter dödsfallet.

Göra en bouppteckning steg för steg

 1. Kalla alla delägare i dödsboet till en bouppteckningsförrättning så snart som möjligt.
 2. Ta fram underlag som styrker tillgångar och skulder, till exempel fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.
 3. Kalla också två förrättningsmän, som inte är arvingar. Bara en av dem måste närvara men båda ska skriva under att allt har gått rätt till.
 4. Fyll i blanketten bouppteckning med uppgifter om den dödes tillgångar och skulder.
 5. Fyll i namn och personnummer på efterlevande make/maka och övriga personer som ska vara kallade till bouppteckningen. Saknar de personnummer så skriv namn och födelsetid.
 6. Bifoga testamente och äktenskapsförord om det finns.
 7. Bifoga kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen.
 8. Bifoga arvsavståenden om det är någon som inte vill ärva.
 9. När bouppteckningen är undertecknad skickar du den till Skatteverket inom fyra månader.

Kontakta Skatteverket för att få fråga om bouppteckning Länk till annan webbplats.

En godkänd bouppteckning fungerar som legitimation

Skatteverket registrerar och godkänner bouppteckningen. När bouppteckningen är godkänd fungerar den som en legitimation som visar vem som har rätt att representera dödsboet. Innan bouppteckningen är klar behöver du en släktutredning från Skatteverket. Du kan beställa en kopia av den registrerade bouppteckningen hos Skatteverket.

Beställa kopia av en bouppteckning på skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Dödsboet behöver en bouppteckning för att

 1. avsluta konton på banken
 2. sälja bostäder och mark
 3. sälja aktier och andra värdepapper

Behåll originalet av bouppteckningen

När Skatteverket har fått in och godkänt bouppteckningen får ni tillbaka originalet. Bouppteckningen är en värdehandling som ni ska behålla. Skatteverket behåller en kopia. Originalet fungerar som en legitimationshandling, som visar vilka som har rätt att företräda dödsboet.

Om det inte finns pengar i dödsboet

Det är dödsboet som betalar kostnaden för bouppteckningen. Om det inte finns pengar i dödsboet kan kommunen kostnadsfritt göra en dödsboanmälan. Den ersätter i så fall en bouppteckning. Kontakta kommunen där den döda har bott.

När dödsboets pengar inte räcker till, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Erfarenheter

Marko 49 år
Jag vill inte ge råd att anlita någon för att göra bouppteckning. Pappa ville göra den själv. Även om det verkade enkelt så kan det bli fel.

Agneta 55 år
Jag gjorde bouppteckningen själv. Varför ska man anlita någon när man ändå måste plocka fram alla siffror.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2022-07-08