EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

EN ÖVERSIKT- MÅNADERNA EFTER

Du behöver sammanställa tillgångar och skulder som den döde hade och registrera en bouppteckning hos Skatteverket. Därefter kan du göra ett arvskifte och dela upp arv och göra ägarbyte.

VIKTIGAST FÖRST

Förbereda och göra en bouppteckning

Vid en bouppteckning går delägarna i dödsboet igenom dödsboets ekonomiska tillgångar och skulder. Sedan skriver du detta i en förteckning som ingår i bouppteckningen.

Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket. Det är först när detta är gjort som det går att avsluta bankkonton, få lagfart på en fastighet och göra ett arvskifte.

Så går en bouppteckning till

På skatteverket.se kan du läsa mer om bouppteckninglänk till annan webbplats

Avsluta konton och dela upp arv efter arvskiftet

Som delägare i dödsboet kan du kontakta banken för att avsluta konton. När du kontaktar banken behöver du visa bouppteckningen och arvskifteshandlingen så att banken vet att du har rätt att företräda dödsboet.

När det är klart vem som ärver behöver man göra ägarbyte på fordon, fastighet, bostadsrätt, företag och vapen. För att byta ägare behöver du registrera ägarbyte.

Registrera nya ägare och flytta pengar

Vem ärver den som har dött?

Om det finns tillgångar efter den som har dött ska ni i dödsboet komma överens om vem som ska ärva vad. Ibland kan det finnas ett testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation.

Vem som ärver beror lite förenklat på om den som dött var gift eller inte, och om det finns barn. Även testamenten och äktenskapsförord kan påverka hur arvet fördelas.

Hur du bestämmer vem som ska ärva vad

På skatteverket.se kan du läsa mer om arv och arvskiftelänk till annan webbplats

PRAKTISKT ATT GÖRA

Gör en arvskifteshandling om flera ska ärva

När bouppteckningen är klar behöver ni dokumentera vem som ska ärva vad. Det gör man i en arvsskifteshandling och den blir ett underlag till ägarbyte av till exempel en lägenhet, fastighet med mera. Arvskifteshandlingen är också ett underlag när dödsboet ska avslutas.

Läs om vem som får ärva

På skatteverket.se kan du läsa mer om arvsskiftelänk till annan webbplats

Erfarenheter

Carina 52 år
Undra hur jag ska klara av allt framöver, min man skötte ju allt det praktiska med huset och ekonomin.

Thomas 56 år
Jag hade behov av psykiskt och praktiskt stöd med det fanns ingenting att få.