EFTERLEVANDEGUIDEN - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden.se

EN ÖVERSIKT – MÅNADERNA EFTER

Du behöver sammanställa tillgångar och skulder som den döde hade och registrera en bouppteckning hos Skatteverket. Därefter kan du göra ett arvskifte och dela upp arv och göra ägarbyte.

VIKTIGAST FÖRST

  1. Du kan använda Efterlevandeguidens checklista där du kan se en lista över de praktiska saker du behöver göra månaderna efter dödsfallet.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Efterlevandeguidens checklista

Förbered och gör en bouppteckning

Vid en bouppteckning går delägarna i dödsboet igenom dödsboets ekonomiska tillgångar och skulder. Sedan skriver du detta i en förteckning som ingår i bouppteckningen.

Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket. Det är först när detta är gjort som det går att avsluta bankkonton, få lagfart på en fastighet och göra ett arvskifte.

Avsluta konton och dela upp arv efter arvskiftet

Som delägare i dödsboet kan du kontakta banken för att avsluta konton. När du kontaktar banken behöver du visa bouppteckningen och arvskifteshandlingen så att banken vet att du har rätt att företräda dödsboet.

När det är klart vem som ärver behöver man göra ägarbyte på fordon, fastighet, bostadsrätt, företag och vapen. För att byta ägare behöver du registrera ägarbyte.

Arvsskifte och registrera nya ägare

 

 

Vem ärver den som har dött?

Om det finns tillgångar efter den som har dött ska ni i dödsboet komma överens om vem som ska ärva vad. Ibland kan det finnas ett testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation.

Vem som ärver beror lite förenklat på om den som dött var gift eller inte, och om det finns barn. Även testamenten och äktenskapsförord kan påverka hur arvet fördelas.

I Sverige finns ingen arvsskatt men om du ärver till exempel en fastighet i utlandet och skattereglerna i det landet är att betala skatt på arv så gäller det landets skatteregler för det som finns i utlandet.

PRAKTISKT ATT GÖRA

Gör en arvskifteshandling om flera ska ärva

När bouppteckningen är klar behöver ni dokumentera vem som ska ärva vad. Det gör man i en arvsskifteshandling och den blir ett underlag till ägarbyte av till exempel en lägenhet, fastighet med mera. Arvskifteshandlingen är också ett underlag när dödsboet ska avslutas.

Erfarenheter

Carina 52 år
Undra hur jag ska klara av allt framöver, min man skötte ju allt det praktiska med huset och ekonomin.

Thomas 56 år
Jag hade behov av psykiskt och praktiskt stöd med det fanns ingenting att få.

Ta emot hjälp med det praktiska

Tveka inte att be om hjälp med det som känns jobbigt och att ta emot hjälp om du blir erbjuden.

Senast uppdaterad: 2020-12-07